';

جدا کننده های خطی مدرن

از جدا کننده های شیک با استایل های متفاوت برای جدا سازی محتوا و المان ها با افکت خلاقانه استفاده کنید.

درباره جدا کننده های خطی

توضیحات کوتاه

شما میتوانید از بین یکی از استایل های جدا کننده یکی را به دلخواه انتخاب کنید. استایل پس زیمنه را تغییر ستون ها را تغییر دهید تا بهتر بتوانید جدا کننده ها را تشخصی دهید.همچنین افکت پارالاکس و تزئینات متفاوت به شما میتوانید در این مسیر کمک بسزایی کند.

Style — Row Delimiter; Layout — all styles; Inside options — defaults;
Image module
Vertical line at the bottom

Here it is

delimiter image
Boxed border delimiter

It's this short line

delimiter image
Default row delimiter

See the wide line

delimiter image
Delimiter with shadow below

Check the below example

delimiter image
Delimiter with shadow above

It darkens the next row a bit

delimiter image
Color triangle delimiter

It's at the bottom

delimiter image
Transparent triangle bottom

Upturned triangle

delimiter image
delimiter image
Transparent triangle top

Example is above

delimiter image
Transparent triangle top and bottom

Double triangle decoration

Image module
delimiter image
Fade top delimiter.

Nice top fade effect

delimiter image
Fade top and bottom.

Double fade decoration

Image module
Fade bottom delimiter

Nice bottom fade effect

delimiter image